Nuriye Gülmen, Semih Özakça ve İhraç Edilen Tüm Kamu Emekçilerini İşlerine İade Edin!

Nuriye Gülmen, Semih Özakça ve İhraç Edilen Tüm Kamu Emekçilerini İşlerine İade Edin!

Mayıs 10th, 2017
BASIN AÇIKLAMALARI
Paylaş:

Hükümetin, darbecilerle mücadele edeceğiz diyerek ilan ettiği OHAL ve çıkardığı KHK’lar ile haklarında somut ve hukuki hiçbir delil olmayan bağlı sendikalarımızın 3249 üyesinin de içinde olduğu toplamda 105 bin kamu emekçisi isim soyadlarının yer aldığı listelerle bir gecede işsiz bırakılmış ve en temel haklarını kullanabilmeleri fiilen engellenmiştir.

Konfederasyonumuz bu sürecin başından itibaren tüm üyelerimizin işlerine geri dönebilmeleri için hukuki/fiili, ulusal/uluslararası girişimlerde bulunmuş, kapsamlı bir mücadele hattı izlemiştir. Aynı şekilde ihraç edilen, açığa alınan üyelerimizle dayanışma içerisinde olmuş, uluslararası bir kurultay da düzenleyerek sorunu her boyutuyla masaya yatırmış, emekçilerin taleplerini gür sesle dile getirmiştir.

KHK ile haksız ve hukuksuz biçimde ihraç edilen sendikamız EĞİTİM SEN üyeleri Nuriye Gülmen ve Semih Özakça ise Ankara’da, kendi özgür iradeleriyle, “işimi geri istiyorum” talebiyle, süresiz açlık grevine başlamış ve eylemlerinde kritik bir döneme, 63. güne girmişlerdir.

Konfederasyonumuz Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın sağlıklarından ve yaşamlarından endişe etmektedir.

Hükümet, Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın sağlıklı biçimde yaşamlarına devam edebilmeleri için hiç gecikmesizin, derhal harekete geçmelidir. Başta Nuriye Gülmen ve Semih Özakça olmak üzere haksız ve hukuksuz ihraç edilen tüm emekçiler görevlerine iade edilmelidir.

Aksi halde gelişebilecek tüm olumsuzluklardan hukuk dışılığı ve keyfiyeti OHAL/KHK’lar yoluyla bir yönetim biçimi olarak hayata geçiren, “yaşamı ve yaşatmayı” değil kendi siyasal amaçlarını öncelleyen AKP iktidarı sorumlu olacaktır.

Konfederasyonumuz yaşamları kritik bir aşamada olan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça için gerekli girişimlerde bulunmaya ve tüm kamu emekçileri işlerine iade edilinceye kadar mücadelesini kesintisiz olarak sürdürmeye devam edecektir.

 

 

Paylaş:

Yorumlar kapatıldı.

Paylaş