servisi
beyaz esya servisi
izmir evden eve
ümraniye evden eve nakliyat

 


Barışı Örgütlüyor, “Ortadoğu Barış Konferansı” Düzenliyoruz!... sticky icon

Kurulduğu günden bu yana savaşa karşı barışı savunan Konfederasyonumuz; savunduğu ilkeler doğrultusunda başta Kürt ve Filistin gibi Ortadoğu’nun temel sorunları olmak üzere, sorunların demokratik ve barışçıl yolla çözümüne ilişkin söz söylemekte ve bu doğrultuda adımlar atmaya çalışmaktadır.

Sağlık İşçilerine ve DİSK Genel Sekreterine Yapılan Saldırıyı Kınıyoruz!

Anayasal haklarını kullanarak sendikaya üye oldukları için işten atılan ve 80 gündür hastane bahçesinde direnen Maltepe Üniversitesi Hastanesi işçileri, DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu ile birlikte taleplerini iletmek için dün sabah saatlerinde hastane yönetimi ile görüşmek istemiştir.

Göstermelik Vergi Haftası Kutlaması Değil Vergide Adalet İstiyoruz!

Maliye Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından her yıl şubat ayının son haftasında, göstermelik etkinliklerle kutlanan vergi haftası, üye sendikamız BES tarafından düzenlenen basın toplantısında protesto edildi.

Geçit Vermeyeceğiz!

TBMM Genel Kurulundaki görüşmeleri devam eden, faşizan bir polis devleti kurulmasını hedefleyen, temel hak ve özgürlüklerimizi daha da sınırlayan “İç Güvenlik Yasa Tasarısı”na karşı emek ve demokrasi güçleri KESK ve DİSK’in çağrısıyla bir araya geldi.

Polis Devleti Yasa Tasarısına Karşı Eylem Programı!

AKP hükümetinin kendi otoriter ve faşizan rejimini kurumsallaştırmaya yönelik hazırladığı “İç Güvenlik Yasa Tasarısı’ görüşmelerinin TBMM Genel Kurulunda görüşülmeye devam etmesine karşı; tasarının teşhirinde ve geri çekilinceye kadar eylem-etkinliklerin süreklileştirilmesine yönelik emek ve demokrasi güçleriyle ortaklaştırdığımız eylem-etkinlik programı aşağıdadır.

  1. 23 Şubat Pazartesi Günü:  Tüm illerde ortaklaşa belirlenecek saatlerde AKP İl binalarına yürüyüşler gerçekleştireceğiz.
  2. 24 Şubat Salı Günü:  TBMM’de görüşmelerin başladığı saatlerden itibaren yine tüm illerde ortaklaşa belirlenecek alanlarda “demokrasi nöbeti tutuyoruz” başlığıyla kürsüler kurularak,  yasa tasarısının teşhiri yapılacak,  belirlenecek süreler içinde oturma ve nöbet tutma eylemlerini hayata geçireceğiz.

KESK olarak tüm halkımızı, emekçileri ve emek dostlarını, hak ve özgürlüklerimizi tamamen ortadan kaldırarak “Polis Devleti” kurmayı hedefleyen bu yasa tasarısına karşı ayağa kalkmaya çağırıyoruz.

Sıkıyönetim Yasasına Karşı Alanlardayız!

AKP, toplumsal muhalefetin tüm itiraz ve geri çekilmesi talebine rağmen iç güvenlik paketini Meclis iç tüzüğünü de ayaklar altına alarak, korsanvari bir yöntemle fiili olarak Meclis'ten geçirmeye başladı.

Yasta Değil, İsyandayız! Kadın Katliamları Son Bulana Dek Alanlardayız!

Kadın katliamlarının son bulması sloganıyla tüm illerde dün (20 Şubat 2015 tarihinde) eş zamanlı gerçekleştirilen meşaleli yürüyüşlerde KESK’li kadınlar katliamların hesabını sorarak, kadınları şiddete ve katliamlara karşı örgütlenmeye çağırdı. Mersin’de gerçekleştirilen yürüyüş öncesi Konfederasyonumuz Kadın Sekreteri Gülistan Atasoy ve üye sendikalarımızın Kadın MYK üyeleri katledilen Özge Can Aslan’ın ailesini ziyaret ederek,  bu davanın sonuna kadar takipçisi olacaklarını belirttiler.

 Basın açıklaması metni aşağıdadır.

Sağlık Emekçileri: Can Güvenliğimiz Yok!

18 Şubat tarihinde, Reyhanlı ilçesinden 112 ambulansı ile Hatay MKÜ’e getirilen Suriye uyruklu yaralı bir çete üyesine ilk müdahaleyi yapmaya çalışan üye sendikamız SES emekçileri, yaralıdan el bombasının düşmesi ile büyük bir tehlike yaşadı.

Artan Sendikal Hak İhlallerine, Baskılara Karşı Mücadelemiz Sürecek!

Bugün KESK Genel Merkezinde yapılan basın toplantısı ile sendikal hak ve özgürlükler alanında yaşadığımız hak ihlallerine ilişkin altı aylık raporumuz kamuoyu ile paylaşıldı.

Hukuk,TİS ve Uluslararası İlişkiler Sekreterliğimizce hazırlanan söz konusu raporun paylaşıldığı basın toplantısına üye sendikalarımızın Genel Merkez yöneticileri de katılım sağladı. Eş Genel Başkanımızın okuduğu basın toplantısı metninde KESK’e bağlı sendika üye ve yöneticilerini hedef alan sendikal ihlaller hakkında bilgi verilerek AKP iktidarına anti demokratik ve saldırgan politikalardan, çalışma yaşamını zapt-u rapt altına alma çabalarından vazgeçme çağırısı yapıldı.

KESK Hak İhlalleri Birimi’nin önümüzdeki dönem sendikal hak ihlalleri raporlarını üçer aylık periyotlarla hazırlayarak kamuoyu ile paylaşmaya devam edeceğinin bilgisinin verildiği toplantıda tüm baskılara rağmen mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğinin altı çizildi.

Basın Toplantısı Metni Aşağıdadır.

İç Güvenlik Yasası Geri Çekilsin!

Emekçiler ve demokrasi güçleri bugün tüm illerde alanlara çıkarak sıkıyönetim uygulamalarını yasallaştıran İç Güvenlik Yasasının geri çekilmesini istediler.