servisi
beyaz esya servisi
izmir evden eve
ümraniye evden eve nakliyat

 


Bizler, Kamu Emekçileri Olarak, Genel Seçimlerde Tarafız!

Bugün (27 Mayıs 2015 Çarşamba), Mülkiyeliler Birliği'nde Konfederasyonumuz ve bağlı sendikalarımızın Genel Başkan ve Yürütme Kurulu üyelerinin katılımıyla düzenlenen basın toplantısında 7 Haziran Genel Seçimlerine ilişkin tutum belgemiz açıklandı. Açıklamayı Konfederasyonumuz Eş Genel Başkanı Şaziye Köse okudu. Açıklama metni aşağıdadır. 

CHP Heyeti KESK’İ Ziyaret Etti.

“Memur Sendikaları Varlıklarını Kamu Emekçileri Sendikal Hareketinin Kurucusu Olan KESK’e Borçludurlar!”

Bugün CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl ve Ankara milletvekili adayları Konfederasyonumuzu ziyaret ederek Yürütme Kurulu üyelerimizle görüştüler. Seçim sürecine ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı ziyarette kamu emekçilerinin emek ve demokrasi  eksenli politikaların belirlenmesindeki önemine değinildi, emek ve demokrasi güçlerinin ortak hareket etmesinin zorunlu olduğu vurgulandı.

SES: 1.Basamakta Eylemler Sürüyor!

Tüm tehditlere karşın 1.basamakta sağlık emekçileri greve çıktı. Ülkenin her yerinde grev sürüyor. Bağlı sendikamız SES'in Greve ilişkin açıklaması için tıklayınız

AKP ve Cumhurbaşkanı Seçim Güvenliğini Tehdit Ediyor!

Bugün Konfederasyonumuz Genel Merkezi'nde seçim güvenliğine ilişkin kaygıların ve değerlendirmelerin yapıldığı ortak basın toplantısı, Eş Genel Başkanlarımız Lami Özgen ve Şaziye Köse, DİSK Genel Başkanı Kani Beko, TMMOB Genel Sekreteri Dersim Gül, TTB Merkez Konseyi Genel Sekreteri Prof. Dr. Özden Şener’in katılımıyla gerçekleşti. Ortak açıklamayı Konfederasyonumuz Eş Genel Başkanı Lami Özgen okudu.

HDP'den KESK'e Ziyaret!

Seçim çalışmaları kapsamında Konfederasyonumuzu ziyaret eden HDP İstanbul milletvekili ve Ankara milletvekili adayı Sırrı Süreyya Önder ve beraberindeki heyet, emek ve meslek örgütlerinden destek isteyerek HDP’ye yapılan saldırılara dikkat çekti, bu saldırıların planlı bir faaliyet olduğunu söyleyen Önder, hiçbir provakosyana gelmeyeceklerini, yaratılmak istenen korku iklimine, tekçi otoriter zihniyete ve sömürüye karşı emekçilerin, ezilenlerin, kimlikleri yok sayılanların umudu olduklarını dile getirdi.

Adana ve Mersin’deki Bombalı Saldırılar Kontr-Gerilla İşidir!

7 Haziran genel seçimlerine sayılı günler kala art arda gelişen saldırılar, provakasyonlar ve hükümetin geliştirdiği gergin ortam halkın özgür iradesinin sandıklara ne kadar yansıyacağı noktasında soru işaretlerine ve kaygılara neden olmaktadır.

Gerek Cumhurbaşkanı, gerekse de Başbakan’ın seçim stratejisinin gerilim, kutuplaşma stratejisini de aştığı, daha da tehlikeli bir gidişatın önünün açılmaya çalışıldığı gün geçtikçe netleşiyor.

İş Cinayetine, Taşeron Köleliğine, Sefalet Ücretine Karşı; Yaşamı Savunmak için SOMA'daydık!

Konfederasyonumuz, DİSK, TMMOB ve TTB öncülüğünde emek ve demokrasi güçlerinin katılımıyla “iş cinayetlerine, taşeron köleliğine, sefalet ücretine karşı 16 Mayıs’ta Soma’ya, yaşamı savunmaya” şiarıyla binler, 301 maden işçisinin iş cinayeti sonucu yaşamını yitirdiği Soma’daydı.

Engellilere Yönelik Ayrımcılık Son Bulmalıdır!

Temel sorun alanlarını haftalara ya da günlere indirgeyerek sorunların çözümünü zamana yayan, erteleyen, aynı politikalarda ısrar eden zihniyet en çok da engelli yurttaşlarımızın yaşamını daha da zorlaştırmakta, işkenceye dönüştürmektedir.

Ülkemiz, Birleşmiş Milletler Engellilerin Hakları Sözleşmesi’ni onaylamasına rağmen, sözleşmenin gerekleri kâğıt üstünde kalmakta, uygulamalarda ayrımcılığa yol açan yaklaşımlar devam etmektedir.

Ayrımcı politikalara ve uygulamalara maruz kalan kamudaki engelli emekçilerin sorunlarını yıllardır başta TİS olmak üzere her aşamada dile getirmemize rağmen iktidar ötekileştirme ve adeta yük olarak görme yaklaşımından vazgeçmemektedir.  Oysa engellilerin tüm ihtiyaçlarının tam karşılanması sosyal devlet olmanın başlıca gereğidir.

Toplu Satış Sözleşmelerine Karşı Direniş Büyüyor!

Bursa'daki Renault Fabrikası'nda çalışan, metal işkolundaki işçilerin dün akşam itibariyle başlattığı haklı, meşru ve onurlu direnişi selamlıyor, destekliyoruz.

Metal işkolunda bir süredir devam eden ve toplu satış sözleşmesini kabul etmeyen, onurlu ve insanca yaşanacak bir ücret isteyen işçilerin eylemi özgür ve gerçek toplu sözleşmeye giden yolu açacak niteliktedir.

Konfederasyonumuz işbirlikçi ve yandaş sendikaların düşük ücret dayatmasına karşı metal işçilerinin başlattığı ve kamu emekçilerinin de temel taleplerinden olan gerçek ve özgür toplu sözleşme düzeni sağlanıncaya kadar süreceğine inandığımız eylemi her platformda sahiplenecek, dayanışma içerisinde olacaktır.

AYM’den Toplantı Ve Gösteri Yürüyüşü Hakkına Müdahaleye Karşı Çok Önemli Karar!

Son yıllarda iktidarın emek karşıtı, anti demokratik uygulama, politika ve söylemlerine karşı geliştirdiğimiz her eylem ve etkinlik polis zoru ve şiddetiyle engellenmekte, üyelerimiz ve yöneticilerimiz hakkında davalar açılmaktadır. En temel sendikal hak ve özgürlükler çeşitli hukuk dışı ve uydurma gerekçelerle yasaklanmaktadır. Haklarımızı kullanma kararlılığımıza ise copla, tazyikli suyla, tomalarla, gazla ve çeşitli zor yöntemleriyle müdahale edilmektedir. Bu tür faşizan uygulamalara karşı AİHM’de onlarca kez lehimize sonuçlanan davalara rağmen iktidar otoriter tutumunu terk etmeyerek suç işlemeye devam etmektedir.

Fiili ve meşru mücadelesinin yanı sıra hukuki mücadelesini de sürdüren Konfederasyonumuz ve bağlı sendikalarımızın AİHM’deki kazanımlarına Anayasa Mahkemesi’nin tarihi önemdeki aldığı son karar da eklenmiştir.