İnternet Sitesinin kodlanması ve tasarımında Özgür Yazılım araçları kullanışmıştır. CopyLEFT HeretikHOST