servisi
beyaz esya servisi
izmir evden eve
ümraniye evden eve nakliyat

 


Sıkıyönetim Yasasına Karşı Alanlardayız!

AKP, toplumsal muhalefetin tüm itiraz ve geri çekilmesi talebine rağmen iç güvenlik paketini Meclis iç tüzüğünü de ayaklar altına alarak, korsanvari bir yöntemle fiili olarak Meclis'ten geçirmeye başladı.

Yasta Değil, İsyandayız! Kadın Katliamları Son Bulana Dek Alanlardayız!

Kadın katliamlarının son bulması sloganıyla tüm illerde dün (20 Şubat 2015 tarihinde) eş zamanlı gerçekleştirilen meşaleli yürüyüşlerde KESK’li kadınlar katliamların hesabını sorarak, kadınları şiddete ve katliamlara karşı örgütlenmeye çağırdı. Mersin’de gerçekleştirilen yürüyüş öncesi Konfederasyonumuz Kadın Sekreteri Gülistan Atasoy ve üye sendikalarımızın Kadın MYK üyeleri katledilen Özge Can Aslan’ın ailesini ziyaret ederek,  bu davanın sonuna kadar takipçisi olacaklarını belirttiler.

 Basın açıklaması metni aşağıdadır.

Sağlık Emekçileri: Can Güvenliğimiz Yok!

18 Şubat tarihinde, Reyhanlı ilçesinden 112 ambulansı ile Hatay MKÜ’e getirilen Suriye uyruklu yaralı bir çete üyesine ilk müdahaleyi yapmaya çalışan üye sendikamız SES emekçileri, yaralıdan el bombasının düşmesi ile büyük bir tehlike yaşadı.

Artan Sendikal Hak İhlallerine, Baskılara Karşı Mücadelemiz Sürecek!

Bugün KESK Genel Merkezinde yapılan basın toplantısı ile sendikal hak ve özgürlükler alanında yaşadığımız hak ihlallerine ilişkin altı aylık raporumuz kamuoyu ile paylaşıldı.

Hukuk,TİS ve Uluslararası İlişkiler Sekreterliğimizce hazırlanan söz konusu raporun paylaşıldığı basın toplantısına üye sendikalarımızın Genel Merkez yöneticileri de katılım sağladı. Eş Genel Başkanımızın okuduğu basın toplantısı metninde KESK’e bağlı sendika üye ve yöneticilerini hedef alan sendikal ihlaller hakkında bilgi verilerek AKP iktidarına anti demokratik ve saldırgan politikalardan, çalışma yaşamını zapt-u rapt altına alma çabalarından vazgeçme çağırısı yapıldı.

KESK Hak İhlalleri Birimi’nin önümüzdeki dönem sendikal hak ihlalleri raporlarını üçer aylık periyotlarla hazırlayarak kamuoyu ile paylaşmaya devam edeceğinin bilgisinin verildiği toplantıda tüm baskılara rağmen mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğinin altı çizildi.

Basın Toplantısı Metni Aşağıdadır.

İç Güvenlik Yasası Geri Çekilsin!

Emekçiler ve demokrasi güçleri bugün tüm illerde alanlara çıkarak sıkıyönetim uygulamalarını yasallaştıran İç Güvenlik Yasasının geri çekilmesini istediler.

Kadın MYK Üyeleri 8. Mart Öncesi İş Yerlerinde Kadınlarla Buluşuyor!

8 Mart’a sayılı günlerin kaldığı bu süreçte, hız kesmeden süren kadına yönelik şiddet olaylarının açık ettiği gibi, eril tahakküm ve erkek şiddetinin toplumsal ve siyasal düzeyde sürekli yeniden üretilmesine; mevcut pratikler, hayata geçirilmeye çalışılan politikalar ve çalışma yaşamında karşılaştığımız sorunlara karşı sözümüzü söylemek ve mücadelemizi yükseltmek için, Kadın Meclisimizin aldığı karar doğrultusunda 15 Şubat 2015 tarihinde, bir yıl sürmesini planladığımız kadın örgütlenme kampanyasını başlattık.

Genel Meclisimiz Toplandı!

Konfederasyonumuzun çalışmalarının değerlendirildiği ve önümüzdeki sürecin planlandığı Genel Meclisimizin 8.Dönem 2.Olağan Toplantısı, 13-14 Şubat 2015 tarihlerinde, Diyarbakır’da, aşağıdaki gündemle gerçekleştirilmiştir.

Özgecan’ın ve Katledilen Tüm Kadınların Failini Biliyoruz; Hesabını Soruyoruz!

Biz KESK’li kadınlar, Özgecan Aslan’ın failleri hak ettikleri cezaya çarptırılana kadar hesap sormak ve kadın katliamlarına dur demek için işyerlerimizde 16-17-18 Şubat tarihlerinde kokart takıp, 18 Şubat Çarşamba günü ayrıca alanlara çıkarak meşaleli yürüyüşler ve basın açıklaması gerçekleştiriyoruz. Görseller1 Görsel2 Görsel3 Görsel4

Özgecan’ın ve Katledilen Tüm Kadınların Katilini Biliyoruz; Hesabını Soracağız!

Dün basına yansıyan, üç gündür kayıp olan 20 yaşındaki Özgecan’ın yakılmış cesedinin bulunduğu haberi ülkemizde kadına yönelik şiddetin korkunç boyutlarını bir kez daha gözler önüne seriyor.

Muhafazakarlık Ve Din Örtüsü Altında Yeni Kuşakların Biatçı İşgücü Olarak Yoğurulmasına İtiraz Ediyoruz” İş Bırakma Eylemini Destekliyoruz...

Bugün (12 Şubat 2015) üye sendikalarımızın Genel Başkanlarının katılımıyla Konfederasyonumuz binasında gerçekleştrilen basın toplantısı ile AKP hükümetinin, Laik-bilimsel-anadilin­de eğitim anlayışı ile temelden çelişen, zorunlu din dersi uygulamasıyla ve daha da çağdışı bir yapıyla eğitim sistemini yeniden biçimlendirilmek istemesine karşı üye sendikamız EĞİTİM SEN öncülüğünde “Laik, Bilimsel, Anadilinde Eğitim ve Demokratik Yaşam” için 13 Şubat’ta boykot ve iş bırakma eyleminin yapılacağı belirtilerek tüm vatandaşlarımızın bugününü ve geleceğini etkileyen ve katlanarak büyüyen bu sorunlara karşı çocuklarını bir gün okula göndermemeye, EĞİTİM SEN’in bir günlük iş bırakma eylemini desteklemeye çağırıyoruz denildi.