servisi
beyaz esya servisi
izmir evden eve
ümraniye evden eve nakliyat

 


Hukuki Kazanımlarımıza Yenileri Eklendi!

Fiili ve meşru mücadelemizle birlikte hukuki mücadelemizi de kararlılıkla devam ettiriyoruz. Bağlı sendikalarımızın açtığı davalarda elde ettiğimiz kazanımlara yenileri ekleniyor.

AKP’nin hak gasplarına ve örgütlenme özgürlüğüne yönelik saldırılarına karşı açtığımız davalarda üç önemli kazanım daha elde ettik.

  1. BASIN AÇIKLAMASI YAPILMASI HAKTIR! İDARİ PARA CEZASI VERİLEMEZ

Bilindiği üzere; son yıllarda sendikal faaliyetlerimize yönelik baskılarda sıkça karşımıza 5326 sayılı Kabahatler Kanunu çıkarılmaktadır. Valilikler tarafından yasaklandığı belirtilen yerlerde basın açıklaması yapılması durumunda 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32.maddesine göre idari para cezası verilerek en Temel Anayasal hakkımız bile engellenmek istenmektedir. Sendikamız SES’in, konuya ilişkin SES Niğde Temsilcisi, SES Mardin Şube Başkanı ve SES Mardin üyesi adına AİHM’e 2006 yılında yapılan başvuru sonuçlanmıştır.

AKP İktidarı Çocuk Ölümleriyle Anılacaktır!

Berkin Elvan’ın doğum günü üzerinden bir gün bile geçmeden bu kez Cizre’de polis kurşunuyla bir çocuğumuz daha katledildi!

Cizre'de 6 Ocak akşamı polisin gençlere gerçek mermilerle yaptığı müdahalede arkadaşının yanında boya işi yaptığı söylenen 14 yaşındaki Ümit Kurt öldürülmüş, Cizre Sanayi ve Ticaret Odası'nda çalışan 26 yaşındaki Çelebi Sakçak ise ağır yaralanmıştır.

AYM'nin "30 Yıl Üzerine de İkramiye" Kararı Resmi Gazete'de Yayınlandı!

Sendikamız ESM tarafından emekli olan üyesi adına açılan dava neticesinde Ankara 10. İdare Mahkemesi tarafından, 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu'nun 89. maddesinin 4. fıkrasının birinci cümlesinde yer alan "... verilecek emekli ikramiyesinin hesabında 30 fiili hizmet yılından fazla süreler (dikkate alınmaz)" ibaresinin Anayasa'ya aykırı olduğu gerekçesiyle Anayasa Mahkemesine başvurulmuş ve bu başvuru sonucunda ilgili yasa kuralı Anayasa'nın 2, 10 ve 60. maddelerine aykırı bulunarak 25.12.2014 tarihinde iptal edilmiştir.  

Anayasa Mahkemesi'nin 25.12.2014 tarih, 2013/111 E. ve 2014/195 K. sayılı kararı 07.01.2015 tarih ve 29229 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Anayasa Mahkemesinin iptal kararının Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi ile birlikte;

Asgari Ücret’te Sefalet Artışı Kabul Edilemez!

AKP hükümeti emeği ile geçinen tüm kesimleri açlıkla terbiye ederek biat eden bir topluma ulaşma politikalarına her gün bir yenisini ekliyor.  Söz konusu politikaların son halkası milyonlarca işçinin almakta olduğu asgari ücrete 2015 yılı için  %6 + %6 artış yapılması ile yaşanmıştır.

Dört kişilik bir aile için yoksulluk sınırının 4 bin, açlık sınırının bin 250 TL’ye dayandığı koşullarda asgari ücrette yapılan bu artış, KaçAK Saraylarını “itibardan tasarruf olmaz” diye savunanların, emekçilerin itibarını “sıfırlamayı” hedeflediğini tüm açıklığı ile göstermektedir.   

Roboski’yi Unutma! Unutturma! Yüzleş! Devlet Roboski’de 17’si Çocuk 34 İnsanımızı Öldürdü!

Biliyoruz ki halkların farklılıklarını tanıyarak bir arada eşit ve özgür bir biçimde yaşamasına zemin hazırlamak, bu doğrultuda politikalar hayata geçirmek, ancak temel insan hak ve özgürlüklerine saygıyı anayasal norm haline getirmekle, halkların barış içinde yaşayabilmesine olanak veren bir zemini tesis etmeye çalışmakla mümkündür.

Memur-Sen Yöneticileri Hakkında Suç Duyurusu!

Sendikamız Kültür Sanat Sen, 2014-2015 dönemini kapsayan II.Dönem Toplu İş Sözleşmesini imzalayan konfederasyon yetkilileri hakkında kamu görevlilerini hak mahrumiyetine uğrattıkları gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

Milyonların Davasını Kazandık! Emeklilik İkramiyesinde Hak Kaybına Son!

Bağlı sendikamız ESM’nin başvurusu üzerine dün (25 Aralık) Anayasa Mahkemesi’nde görüşülerek iptal edilen Emekli Sandığı Kanunu'nun, "emekli ikramiyesinin hesabında 30 fiili hizmet yılından fazla sürelerin dikkate alınmayacağı" hükmüne ilişkin açıklama bugün (26 Aralık) Konfederasyonumuz Merkezinde gerçekleştirilen basın toplantısında kamuoyu ile paylaşıldı.

Asgari Ücret Yoksulluğun Değil, İnsanca Yaşamın Ücreti Olmalıdır!

Bugün gelir adaletsizliği, emeğin güvencesizleştirilmesi, ücretlerin düşürülmesi ve sosyal hakların gasp edilmesiyle Türkiye emekçi sınıflarını ilgilendiren bölüşüm sorununun giderek daha ağırlaştığı bir dönemin içinden geçiyoruz. 

Kamu Emekçilerinin Gözü Sendikamız ESM’nin Açtığı Dava Üzerine Anayasa Mahkemesi’nin Vereceği Kararda!

1999 yılından itibaren siyasal iktidarlar sistematik olarak emekliliğe esas prim ödeme gün sayısını ve emeklilik yaşını yükseltmişlerdir. Ancak bu düzenlemelerde kamu emekçilerinin 30 yıldan sonraki hizmetlerinin emeklilik ikramiyesine dâhil edilmesiyle ilgili bir değişiklik yapılmamıştır. Dolaysıyla 30 yıldan fazla çalışan kamu emekçilerinin ikramiyeleri düşük kalmakta ve yüzbinlerce kamu emekçisi açıkça bir mağduriyet yaşamaktadır.