servisi
beyaz esya servisi
izmir evden eve
ümraniye evden eve nakliyat

 


Saray Ülkeyi Yakıyor, Meclis Tatil Yapıyor!

Konfederasyonumuz, DİSK, TMMOB ve TTB Genel Başkanlarının katılımıyla bugün (14 Ağustos 2015 saat 12.00’de) TBMM Dikmen Kapısı girişinde bir basın açıklaması yapılarak Meclis göreve çağrıldı.

Susmadık, Susmayacağız, Alışın Heryerdeyiz!

2016-2017 yıllarını kapsayan 3. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri çerçevesinde dün (12 Ağustos 2015 Çarşamba)  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapılan toplantıda Konfederasyonumuzun kadın taleplerini ifade etmek isteyen Kadın Sekreterimiz Gülistan Atasoy, Memur Sen yöneticilerinin saldırgan ve kadına tahammülsüz tutumu ile karşılaşmıştır. 

TİS Görüşmelerine Bugün Yapılan Toplantıyla Devam Edildi!

2016-2017 TİS görüşmeleri 3 Ağustos 2015 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda yapılan toplantı ile başlamış, ikinci oturum 11 Ağustos 2015, Salı gününe ertelenmişti. Ancak ikinci oturum son anda “ÇSGB Bakanı Faruk ÇELİK’in gelememesi” gerekçe gösterilerek 12 ağustos 2015, Çarşamba günü saat 11.00’e ertelenmiştir.

Bugün (12.08.2015) yapılan ikinci oturumun gündemi Devlet Personel Başkanlığı (DPB) tarafından “1-Hizmet Kollarına İlişkin Komisyon Çalışmalarının Genel Sunumu ve Müzakeresi, 2- Genele İlişkin Taleplerin Değerlendirilmesine Dair Komisyonun Kurulması, 3- Geri Kalan Sürece İlişkin Çalışma Takviminin Belirlenmesi” olarak açıklanmıştır.

KESK-DİSK-TMMOB-TTB: "TBMM'yi Çalıştırın!

Konfederasyonumuz Eş Başkanı Şaziye Köse, Türk Tabipleri Birliği Başkanı Dr. Bayazıt İlhan ve Genel Sekreteri Dr. Özden Şener, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Başkanı Mehmet Soğancı ve Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Başkanı Kani Beko'dan oluşan heyet 11 Ağustos 2015 günü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. "Çatışmaya son vermek, emeğin hakları ve demokratik haklar için TBMM'yi çalıştırın!" dedi.

3 Ağustos TİS Yürüyüşü Gazete Manşetleri!

2016-2017 TİS görüşmelerinin ilk gününde (3 Ağustos 2015) AŞTİ Ankaray istasyonu önünden Çalışma Bakanlığı'na yaptığımız yürüyüşe polis GAZLI - COPLU saldırıda bulunmuş üye ve yöneticilerimiz yaralanmış, gözaltına alınmıştı. Saldırı, baskı ve dayatmalara rağmen yürüyüşümüz Çalışma Bakanlığı önünde basın açıklamasıyla devam etmiş, diğer taraftan ise TİS masasında da yandaş sendika MEMUR SEN saldırgan tutumunu sürdürmüş, kamu emekçilerinin iradesini kontra sendikacılık anlayışıyla engelleme girişimlerinde bulunmuştur. 

İşçi Ölümlerinden Bu Karara İmza Atanlar Sorumludur!

4 Ağustos 2015 tarihinde Bakanlar Kurulu kararıyla Resmi Gazete'de yürürlüğe giren "Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile İlgili Yönetmelik”te belirtilen 1.Grup Teçhizat kategorisine uygun olarak sertifikalandırılmamış olan maden ocaklarının teçhizatlarının yenilenmesi 31.12.2019 tarihine ertelenmiştir.

Son 15 yıla bakıldığında Karaman/Ermenek'te başlayan Kastamonu/Küre, Bursa, Balıkesir, Zonguldak, K.Maraş/Elbistan ile devam eden kitlesel madenci cinayetleri durmamış; Manisa/Soma'da yüzyılın en büyük madenci katliamı yaşanmıştır. Daha bunun toplumsal alanda yarattığı travma atlatılmadan Ermenek'te yine bir madencilik felaketi yaşanmıştır.

Ölümünün 7.Yılında Sevil Figen Erol 'u Özlemle Ve Sevgiyle Anıyoruz!

1990'ların başından bu yana sürdüğümüz  sendikal hak ve özgürlükler ile kadın örgütlülüğünü sendikal zemine taşıma mücadelemizin öncü isimlerinden, Konfederasyonumuzun kurucu üyesi ve 1998-2002 yılları arasında konfederasyonumuzun Genel Sekreterlik görevini yürüten  Sevil Figen Erol’u aramızdan ayrılışının yedinci yılında sevgi ve özlemle anıyoruz.

1 Şubat - 7 Ağustos 2015 Dönemi Sendikal Hak İhlalleri Raporu

Bugün (07.08.2015) Konfederasyonumuz Merkezinde yaptığımız basın toplantısı ile 1 Şubat - 7 Ağustos 2015  dönemine ilişkin 6 aylık “Sendikal Hak İhlalleri Raporu” kamuoyu ile paylaşıldı. Konfederasyonumuz ve sendikalarımızın MYK üyeleri ile Hak İhlalleri Çalışma Birimi üyelerimizin katıldığı basın toplantısında Sendikal Hak İhlalleri Raporu’nu Hukuk-TİS ve Uluslararası İlişkiler Sekreterimiz Fatma Çetintaş okudu. Aşağıda basın açıklaması metni ile 1 Şubat-  7 Ağustos 2015 Dönemi Hak İhlalleri Raporumuz ve Hak İhlalleri tablosu yer almaktadır.

Savaş ve Baskı Politikalarına İnat Barışı Savunacağız!

Bugün (5 Ağustos) saat 11.00'da Konfederasyonumuz, DİSK, TMMOB ve TTB Ankara'da Genel İş toplantı salonunda düzenlediği basın toplantısı ile Savaş ve baskı politiklarına karşı "Barışı Savunuyoruz!" dedi. Basın açıklaması metni aşağıdadır.

DİSK: Kamu Emekçileri Polis Baskısıyla Sindirilemez!

DİSK Genel Başkanı Kani Beko'nun, toplugörüşme öncesi Konfederasyonumuza yönelik polis saldırısıyla ilgili yapmış olduğu açıklama aşağıdadır:

 Kamu Emekçileri Polis Baskısıyla Sindirilemez! 

  • İnsanca yaşam talebiyle toplusözleşme hakkı için Çalışma Bakanlığı'na yürüyen KESK'e polis saldırısını kınıyoruz!