servisi
beyaz esya servisi
izmir evden eve
ümraniye evden eve nakliyat

 


Grev Arifesinde Birleşik Metal İş’e Dayanışma Ziyareti!

Metal işkolunda 29 Ocak’ta başlayacak grev öncesi KESK-DİSK-TMMOB-TTB Başkanları Birleşik Metal İş Sendikası’nı ziyaret ederek, grev amacına ulaşana ve kazanımla sonuçlanana kadar metal işçilerinin yanında olduklarını ifade ettiler.

Taksim “1 Mayıs Alanı”dır, Yargılanamaz! EMEKÇİLER FAŞİZMİ YARGILIYOR!

Emek ve meslek örgütlerinin yöneticileri, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet ederek “Halkı kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşüne kışkırtma” ile suçlanıyor.

Uğur Mumcu’yu Saygıyla Anıyoruz!

24 Ocak 1993 Pazar günü otomobiline konulan bomba ile hunharca katledilen Cumhuriyet Gazetesi yazarı Uğur Mumcu’yu ölümünün 22.Yılında düşünce ve ifade hürriyetini, basın özgürlüğünü hedef alan baskıların hız kesmeden arttığı bir dönemde anıyoruz.

TİS İmzaladı Diye Belediyelere Çıkarılan Zimmet AİHM’den Döndü!

Konfederasyonumuzun ve sendikalarımızın AKP’nin hukuk tanımaz icraatlarına karşı açtığı ve kazandığı davalara bir yenisi daha eklendi.

Bilindiği üzere 2012 yılında yapılan anayasa değişikliğine kadar hükümetler kamu emekçilerinin TİS hakkını engelliyor, tanımıyordu. Özellikle yerel yönetimlerde kazandığımız AİHM kararına (Demir ve Baykara, no.34503/ 97, 12 Kasım 2008) ve Anayasanın 90. Maddesine rağmen Sayıştay Temyiz Kurulu TİS kapsamında yapılan ödemelerin “usulsüz olduğunu” ileri sürerek belediyeler aleyhine zimmet kararları çıkarıyordu. Burada amaçlanan kamu emekçilerinin TİS hakkını belediyelere gözdağı vermek suretiyle engellemekti.

Bir Sopa Da Mahkemeden!..

Gezi direnişi sırasında Eskişehir’de polis ve faşistler tarafından linç edilerek öldürülen Ali İsmail KORKMAZ’a ilişkin Kayseri’de görülen davanın bugünkü (21.01.2015) duruşmasında karar verildi. Ali İsmail KORKMAZ’ı sopalarla linç ederek katleden polislere ““kasten adam öldürmek”ten değil de “'kastı aşan surette yaralama"dan ceza verilmesi ve ardından da “iyi hal”den indirim uygulanması adalete duyulan güvensizliğin haklılığını bir kez daha teyit etmiştir. Mahkemenin kararı kamuoyu vicdanını yaralamış, demokratik muhalefete yönelik iktidarın oluşturduğu otoriter ve baskıcı ortama güç katmıştır.

Mahkemenin bu kararından cesaret alınmış olmalı ki, mahkeme salonundaki kimi polisler ailelere silah çekmiş mahkeme dışında ise gazla ve copla saldırılmıştır.

Buradayız A H P A R İ G! Unutmadık, Unutturmayacağız!

19 Ocak 2007… Sadece Hrant Dink’i değil, hepimizi yüreğimizden vurdular, birer parça kopardılar… 

19 Ocak 2015… Yüreklerimiz hala yaralı, hala sızlıyor…

Bordroları Yaktık!

Dün(15.01.2015) bütün illerde, AKP - Memur Sen anlaşmasıyla imzalanan 2013 yılı toplu sözleşme tezgahının ortaya çıkardığı hak kayıplarımızı, yoksulluğu, sömürüyü teşhir etmek ve mücadeleyi büyütmek için bordlarımızı yaktık!

Basın açıklaması metni aşağıdadır.

KESK-DİSK-TMMOB-TTB'den Cumhuriyet'e Destek!

Cumhuriyet Gazetesi’nin Charlie Hebdo dergisi katliamı nedeniyle bir seçkiyle yayımladığı karikatürlerinin ardından gelişen tehditlere, baskılara ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Cumhuriyet Gazetesi ile iki yazarı hakkında resen soruşturma başlatmasına karşı Cumhuriyet'e verilen destekler de sürüyor. Soruşturmaya gerekçe olarak ise 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama' iddiası gösterildi.

Sendikamız HABER-SEN'den Zorunlu Açıklama!

4 Ocak 2015 tarihli bazı medya organlarında “PTT’nin büyük alımı geliyor” başlıklı haberde “Kurumun idari sözleşmeli personel yönetmeliğine KESK tarafından açılan dava sonucunda kaş yapalım derken göz çıkarma durumu oluştu. Konunun hukuki ve teknik detayına girmek istemiyoruz. Ama PTT, KPSS puanına göre aday çağıracak ve bu adayları sözlü sınava tabi tutarak göreve başlatacak. Kısacası, yine kayırmacılığın ve torpil yarışlarının olduğu büyük bir alım daha geliyor.” Şeklinde değerlendirme yapılmıştır.

Sendikamız tarafından Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde Çalıştırılacak İdari Hizmet Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmeliğinin 11. maddesinde personel alımında yalnızca sözlü sınavla personel alımına ilişkin düzenlemenin; adayların atanacakları göreve ait niteliklere sahip olup olmadığının belirlenmesinde sözlü sınavın yeterli bir araç olmadığı, sınava gireceklerin eşit koşullarda yarışmalarına engel olacak ve öznel değerlendirmelere yol açacak olan sözlü sınavın açıkça hukuka aykırı olduğu gerekçesi ile iptal davası açılmıştır.

Hükümete Gerekli Düzenlemenin Yapılması İçin Başvurduk!

Hükümet, 7 Ocak 2015 tarihinden önce emekliye ayrılan kamu emekçilerine dava açmaya gerek kalmaksızın 30 fiili hizmet yılından fazla süreleri için de emekli ikramiyesi verilmesi için düzenleme yapmalıdır!

 

Bilindiği üzere Konfederasyonumuza bağlı Enerji, Sanayi ve Maden Kamu Emekçileri Sendikası (ESM) üyesi iken emekli olan bir kamu emekçisinin açtığı dava sonucunda Ankara 10. İdare Mahkemesi tarafından, 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu'nun 89. maddesinin 4. fıkrasının birinci cümlesinde yer alan "... verilecek emekli ikramiyesinin hesabında 30 fiili hizmet yılından fazla süreler (dikkate alınmaz)" ibaresinin Anayasa'ya aykırı olduğu gerekçesiyle Anayasa Mahkemesine başvurulmuş ve bu başvuru sonucunda ilgili yasa kuralı Anayasa'nın 2, 10 ve 60. maddelerine aykırı bulunarak 25.12.2014 tarihinde iptal edilmiştir. 

Anayasa Mahkemesi'nin 25.12.2014 tarih, 2013/111 E. ve 2014/195 K. sayılı kararı 07.01.2015 tarih ve 29229 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Konfederasyonumuz konuyu gerek TİS görüşmelerinde ve gerekse de KPDK toplantılarında sürekli gündeme getirmiş ve Hükümetin sorunu çözmesini talep etmiştir. Ne yazık ki, herhangi bir adım atılmamış, emekliye ayrılan kamu emekçilerinin mağduriyetine göz yumulmuştur.