YÖNETMELİKLER

no-cover
0

Yönetmelikler

Ekim 7th, 2010 | by KESK
KESK Şubeler Platformu Yönetmeliğ (2015) Kesk Genel Meclisi Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmelik (2015) Kamu Emekçileri Sendikaları Merkez Yürütme Kurulu Görev Yönetmeliği (2015) Danışma Meclisi...
no-cover
0

Danışma Meclisi Yönetmeliği

Mart 31st, 2010 | by KESK
KESK Danışma Meclisi Yönetmeliği Madde-1 AMAÇ Danışma Meclisi’nin görev ve sorumluluklarının açık ve net biçimde belirlenerek hayata geçirilmesinin sağlanması, Kollektif davranışın, denetim ve katılım...
no-cover
0

Kamu Emekçileri Sendikaları Şubeler Platformu Yönetmeliği

Mart 31st, 2010 | by KESK
  A- KAPSAM    : Kamu emekçileri sendikaları şubeler platformu,  KESK üyesi sendikaların aynı il içindeki şubelerini ve şubesi olmayan sendikaların il temsilciliklerini kapsar. ...
no-cover
0

Disiplin Kurulu Yönetmeliği

Mart 31st, 2010 | by KESK
  GENEL ESASLAR Amaç: Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı, KESK Disiplin Kurulu’nun kuruluş, yetki ve görevleri ile disiplin cezalarını düzenlemektir.  Dayanak: Madde 2- Bu yönetmelik...
no-cover
0

Kurum İdari Kurulları…

Mart 31st, 2010 | by KESK
  KURUM İDARİ KURULLARI, YÜKSEK İDARİ KURUL, KAMU İŞVEREN KURULU VE UZLAŞTIRMA KURULUNUN TEŞKİLİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK    BİRİNCİ BÖLÜM...
no-cover
0

Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu…

Mart 31st, 2010 | by KESK
  Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu, Sosyal Sigortalar Kanunu Ve Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı  MADDE 1. – 25.6.2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu...
no-cover
0

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununa…

Mart 31st, 2010 | by KESK
4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununa Göre Sendika Üye Sayılarının ve Her Hizmet Kolunda Yetkili Kamu Görevlileri Sendikaları ve Bunların Bağlı Bulundukları Konfederasyonların...
no-cover
0

Üyeliğe Başvuru Belgesi, Çekilme Bildirimlerinin Şekli, İçeriği..

Mart 31st, 2010 | by KESK
Kamu Görevlileri Sendikaları ve Konfederasyonlarınca Düzenlenecek  Üyeliğe Başvuru Belgesi, Çekilme Bildirimlerinin Şekli, İçeriği, Tutulacak Defterlerin Şekli, İhtiva Edeceği Bilgiler...
no-cover
0

Sendika Üye Sayıları ve Her Hizmet Kolunda…

Mart 31st, 2010 | by KESK
Resmi Gazete Tarih ve Sayısı : 09/11/2001 – 24578 SENDİKA ÜYE SAYILARI VE HER HİZMET KOLUNDA YETKİLİ KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE BUNLARIN BAĞLI BULUNDUKLARI KONFEDERASYONLARIN BELİRLENMESİNE...
no-cover
0

Kurum İdari Kurulları, Yüksek İdari Kurul,…

Mart 31st, 2010 | by KESK
Resmi Gazete Tarih ve Sayısı : 09/11/2001 – 2457KURUM İDARİ KURULLARI, YÜKSEK İDARİ KURUL,KAMU İŞVEREN KURULU VE UZLAŞTIRMA KURULUNUN TEŞKİLİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN...
Paylaş