20 Kasım “Dünya Çocuk Hakları Günü” Kutlu Olsun!

20 Kasım “Dünya Çocuk Hakları Günü” Kutlu Olsun!
BASIN AÇIKLAMALARI
0
Paylaş:

Birleşmiş Milletler tarafından 20 Kasım 1989 tarihinde kabul edilen Çocuk Hakları Sözleşmesi; nerede doğduklarına, kim olduklarına; cinsiyetlerine, dinlerine, etnik kökenlerine bakılmaksızın bütün çocukların haklarını tanımlayarak yaşama hakkı başta olmak üzere; eksiksiz biçimde gelişme hakkı; zararlı etkilerden, istismar ve sömürüden korunma hakkı; aile, kültür ve sosyal yaşama eksiksiz katılma haklarını içermektedir. Çocuk hakları sözleşmesine yön veren temel değerler ayrım gözetmeme, çocuğun yararının gözetilmesi, yaşama ve gelişme hakkıdır. Çocuk hakları, dünya üzerindeki bütün çocukların doğuştan sahip olduğu; eğitim, sağlık, yaşama, barınma; fiziksel, psikolojik veya cinsel sömürüye karşı korunma gibi hakları içermektedir.

Bu kriterler çerçevesinde ülkemizde çocuk haklarının ne durumda olduğuna baktığımızda çok vahim bir tablo ile karşı karşıya kaldığımızı görmekteyiz.

Ülkemiz, çocukların eğitim ve yaşam hakkı başta olmak üzere, en temel haklarına yönelik izlediği politikalarla sözleşme hükümlerini en çok ihlal eden ülkeler arasında yerini almaktadır.

Milli Eğitim Bakanlığı verilerine göre okulda olması gereken en az bir milyon 973 bin 874 çocuk tarlada, fabrikada, sokaklarda çalıştırılmaktadır.

Ülkemizde darbeler, sıkıyönetim, OHAL ve on yıllardır devam eden çatışmalı ortamdan etkilenen ve en ağır travmalarla karşı karşıya kalan, şiddetin, istismarın, zorla ve erken yaşta evliliklerin kurbanları olan milyonlarca çocuk bulunmaktadır.

Çocuklara yönelik cinsel istismar vakalarındaki artış korkunç bir hal almış durumdadır.

6-17 yaş arasında yaklaşık 2 milyona çocuk işçinin (büyük çoğunluğu kayıt dışı olarak) her türlü haktan yoksun şekilde çalıştığı düşünüldüğünde durumun vahameti daha iyi anlaşılacaktır.

Bir diğer vahim tablo da cezaevlerindeki çocuk sayısında görülmektedir. Son 14 yılda cezaevindeki çocuk sayısı yüzde 26 artmıştır. 2000’e yakın çocuk cezaevlerinde ve sağlıksız koşullarda tutulmaktadır.

Anadilde eğitim hakkı hala sağlanmamış olup çocukların pedagojik gelişimleri olumsuz etkilenmektedir.

Çocuklara yönelik açık suç durumlarının devlet kurumları ya da ilişkili olduğu, iktidara yakın olan kurumlarda olması durumlarda etkili soruşturmalar yürütülmemesi, zamana yayılması ya da hafif cezalarla geçiştirilmeye çalışılması giderek sıkça yaşanmaktadır. Bunun son örneği Adana’nın Aladağ ilçesinde, 11’i çocuk 12 kişinin yanarak öldüğü öğrenci yurdu soruşturmasında yaşanmıştır. Aladağ’daki faciada İlçe Milli Eğitim Müdürü’ne kınama cezası, son denetimde sahte rapor veren iki memura ise sadece birer günlük maaş kesme cezası uygulanmıştır. 2000’e yakın çocuğu çoğunluğu can kaybı olmayan suçlar nedeniyle cezaevlerine koyan devletin, 11 çocuk bedeni karşılığında “uygun” bulduğu bu yaptırım yeni tacizlerin, faciaların ve diğer ihlallerin önünü açmaktadır. Nitekim gerçekleşen de bu olmaktadır.

Öte yandan çocuklara yönelik istismar vakalarının giderek artması, çocukların sağlıklı gelişimi açısından son derece önemli bir uygulama olan karma eğitim uygulamalarına son verilmeye çalışılması, çocuk evliliğinin önünü açan yasal düzenlemeler vb gibi pek çok adım, ülkemizde çocuk haklarının bizzat iktidar tarafından ihlal edildiğinin başka göstergeleridir.

OHAL koşullarının çocuk haklarına yönelik ihlalleri daha da ağırlaştırdığını, ihraç edilen, açığa alınan, sürgün edilen, haklarında adli-idari soruşturmalar açılan, mobbinge maruz kalan on binlerce kamu emekçisinin çocuklarının yaşadığı ağır travmalardan ve maruz kaldıkları mağduriyetlerden de bilmekteyiz.

Sonuç olarak; ülkemizde çocuk haklarına yönelik olarak ortaya çıkan ürkütücü tablo eğitim ve yaşam hakkı başta olmak üzere çocuk haklarının ülkemizde sadece kâğıt üzerinde kaldığını göstermektedir.

Dünyada ve ülkemizde başta çocuk işçiliğinin yaygınlaşması, savaş koşullarından kaynaklı göç ve yaşam hakkının ortadan kaldırılması olmak üzere çocuk haklarına yönelik ihlallerde çok ciddi artışların yaşandığı bir süreçte Çocuk Hakları Gününü kutlamaktayız!

Bu karanlık tablonun tersine çevrilmesi ve çocuklarımıza aydınlık, onurlu bir gelecek için mücadele eden Konfederasyonumuz adına; umudumuz olan tüm çocukların “Dünya Çocuk Hakları Günü”nü kutluyoruz.

        

YÜRÜTME KURULU

Paylaş:

Yorumlar kapatıldı.

Paylaş